REKREAČNÍ CHATA V MASEČÍNĚ

Generální rekonstrukce 60 leté chaty

Noví vlastnící chaty plánují její rekonstrukci „od podlahy“. Nicméně právě její vnější vzhled je upoutal a byl jedním z faktorů pří rozhodování o koupi. Proto návrh zachovává stávající vnější vzhled. Nová střecha včetně krovu respektuje stávající tvar i proporci. Stávající i nová okna budou členěna dle původního obloukového okna, které dominuje čelní fasádě a definuje charakter chaty. Uvnitř je situace ale jiná. Je potřeba vyměnit schodiště do podkroví ale i umístit jej jinam, aby pokoje v podkroví nebyly průchozí. Rovněž kuchyň a koupelna v stávajícím stavu téměř absentují. Nová kuchyň i koupelna má poskytovat obyvatelům veškeré pohodní, chata bude užívána k trvalému bydlení.

  • Rok dokončení : projekt 2019
  • Klient : soukromá osoba
  • Stav : projekt
  • Místo : Masečín
  • /