Ing. Arch. Marcela Krupová

autorizovaný architekt, ČKA 3052

1991 - 1997 Ing. arch., Fakulta Architektúry, Slovenská Technická Univerzita v Bratislavě

2002 Profesní autorizace, člen České komory architektů

2009 - 2012 VÚT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Specializační studium v oboru: Oceňování nemovitého majetku

Projekty